Půjčujeme stavební stroje, příslušenství k stavebním strojům, nářadí. Dopravu strojů zajišťujeme až na místo použití. Cena při použití na více dnů se stanoví dohodou.
Kontejner s plošinou

kontejner na přepravu mechanizace

Kontejner 3m3

kontejner na stavební suť

Kontejner 10 m3

kontejner na komunální odpad

Kontejner 4,3 m3

Rozměr /v x š x d/: 50 x 215 x 400 cm,  max. nosnost 5t.

Vhodný pro stavební suť, zeminu, komunální odpad, kamenivo, písek, atd.

Dále vhodný pro přepravu strojů a předmětů.

Cena likvidace stavebního a komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí        200- Kč/t.

Přistavení a odvoz kontejneru 20,-Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce  500,-Kč (dle dohody).

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.

K dispozici 2 ks tohoto kontejneru.

Kontejner 14,7 m3

Rozměr  /v x š x d/:  178 x 210 x 394 cm,  max. nosnost  5t.

Vhodné pro přepravu objemných vysokých předmětů nebo objemného odpadu.

Cena likvidace stavebního nebo komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/

Přistavení a odvoz kontejneru  20,- Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace s kontejnerem   500,- Kč

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.