Půjčujeme stavební stroje, příslušenství k stavebním strojům, nářadí. Dopravu strojů zajišťujeme až na místo použití. Cena při použití na více dnů se stanoví dohodou.
Kontejner 4,3 m3

Rozměr /v x š x d/: 50 x 215 x 400 cm,  max. nosnost 5t.

Vhodný pro stavební suť, zeminu, komunální odpad, kamenivo, písek, atd.

Dále vhodný pro přepravu strojů a předmětů.

Cena likvidace stavebního a komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí        200- Kč/t.

Přistavení a odvoz kontejneru 20,-Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce  500,-Kč (dle dohody).

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.

K dispozici 2 ks tohoto kontejneru.

Kontejner 14,7 m3

Rozměr  /v x š x d/:  178 x 210 x 394 cm,  max. nosnost  5t.

Vhodné pro přepravu objemných vysokých předmětů nebo objemného odpadu.

Cena likvidace stavebního nebo komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/

Přistavení a odvoz kontejneru  20,- Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace s kontejnerem   500,- Kč

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.

Kontejner 5,5 m3

Rozměry  /v x š x d/:  57 x 215 x 445  cm, objem 5,5 m3, max. nosnost  5t

Vhodný pro stavební suť, zeminu, komunální odpad, kamenivo, písek, atd.

Cena likvidace stavebního a komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí        200- Kč/t.

Přistavení a odvoz kontejneru 20,-Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce  500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.

Kontejner 3,5 m3

Rozměr /v x š x d/: 42 x 210 x 400 cm,  max. nosnost 5t.

Vhodný pro stavební suť, zeminu, komunální odpad, kamenivo, písek, atd.

Dále vhodný pro přepravu strojů a předmětů.

Cena likvidace stavebního a komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí        200- Kč/t.

Přistavení a odvoz kontejneru 20,-Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce  500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.

K dispozici 3 ks tohoto kontejneru.

Kontejner 3,5 m3

Rozměry: /v x š x d/  42 x 210 x 400  cm,  objem  3,5 m3.

Maximální nosnost  5t.

Vhodné pro přepravu strojů a zařízení.

Vhodný pro stavební suť, zeminu, komunální odpad, kamenivo, písek, atd.

Cena likvidace stavebního a komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí        200- Kč/t.

Přistavení a odvoz kontejneru 20,-Kč/km nebo 450,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce  500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Ceny dle individuální dohody.