Půjčujeme stavební stroje, příslušenství k stavebním strojům, nářadí. Dopravu strojů zajišťujeme až na místo použití. Cena při použití na více dnů se stanoví dohodou.
Kontejner ABROLL 15 m3

kontejner typu Abroll

rozměry 6,2 x 2,4 x 1

Kontejner ABROLL 14,5 m3

Rozměr  /v x š x d/:  123 x 226 x 520 cm,  max. nosnost  14 t

Vhodný pro odvoz stavebního a komunálního odpadu, stavební suti, zeminy a j.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí  200,- Kč/t

Cena likvidace stavebního nebo komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/

Přistavení a odvoz kontejneru  35,- Kč/km nebo 700,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce   500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Kontejner ABROLL 13 m3

Rozměr /v x š x d/: 104 x 210 x 550 cm, max. nosnost  14 t

Vhodný pro odvoz stavebního a komunálního odpadu, stavební suti, zeminy, kameniva, písku a j.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí  200,- Kč/t

Cena likvidace stavebního nebo komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/

Přistavení a odvoz kontejneru  35,- Kč/km nebo 700,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce   500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Kontejner ABROLL 11 m3

Rozměr  /v x š x d/: 98 x 230 x 500 cm, max. nosnost  14 t

Vhodný pro odvoz stavebního a komunálního odpadu, stavební suti, zeminy a j.

Cena likvidace čisté stavební suti bez příměsí  200,- Kč/t

Cena likvidace stavebního nebo komunál. odpadu   1.390,- Kč/t  /dle skládky/

Přistavení a odvoz kontejneru  35,- Kč/km nebo 700,-Kč/hod.

Manipulace na staveništi a skládce   500,-Kč.

Pronájem do 3 dnů zdarma.

Kontejner ABROLL 11,5 m3

Rozměr  /v x š x d/: 70 x 250 x 660 cm,  max. hmotnost nákladu   14 t.

Odnímatelné bočnice včetně středového sloupku.

Vhodný pro přepravu objemných a dlouhých předmětů (trámy, profily, buňky, atd).

Přistavení a odvoz kontejneru        35 Kč/km.

Manipulace s kontejnerem a upevnění nákladu      500,- Kč.